Zwroty i reklamacje

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep Eldorado Iwona Zasadzka o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres:
  • Adres: Eldorado Iwona Zasadzka, ul. Wiejska 5b, 66-400 Gorzów Wielkopolski
  • E-mail: lukasz@zanety.eu
  • Telefon: 534959316
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep Eldorado Iwona Zasadzka zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz na adres: Eldorado Iwona Zasadzka, ul. Wiejska 5b, 66-400 Gorzów Wielkopolski, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sklep Eldorado Iwona Zasadzka zobowiązuje się do dostarczenia towarów bez wad fizycznych i prawnych. Sklep odpowiada wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres: Eldorado Iwona Zasadzka, ul. Wiejska 5b, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [Twój adres e-mail].
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu oraz opisem wady.
 5. Sklep Eldorado Iwona Zasadzka rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga dodatkowych badań technicznych, termin ten może ulec przedłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany.
 6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sklep Eldorado Iwona Zasadzka wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub usunie wadę. Jeżeli wymiana towaru lub usunięcie wady okaże się niemożliwe, Sklep zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl